Driftsstatus

Ingen driftsproblemer, eller arbejde på ledningsnet i øjeblikket

 Når der har været lukket for vand på grund af ledningsarbejde, kan der komme luft i rørene, og derfor anbefales det at lade vandet løbe i nogle minutter, da de første liter vand kan være brunt af rust fra rørene, ligesom der også kan være hvidt i en periode på grund af luft i vandet, hvilket er helt naturligt.

Ved uregelmæssigheder kontakt Vandværkspasser

Chr. Henriksen

Tlf. 40 11 80 48

Mail: byens@chh.dk

Eller:

Torben Larsen

tlf. 40 50 61 70

mail: Gyldenbjerg@gmail.com

 

 

  1. Nyttig info

Vandet fra Nyskole vandværk har en hårdhedsgrad på 17-20 °dH. Dvs. Temmelig hårdt.

Vaskeanvisning klik her

PFAS:

I vand fra Nyskole Vandværk, er der hverken i boringer, på Vandværk eller ved forbruger fundet spor af PFAS eller pesticider. Se gerne vandanalyser under punktet vandkvalitet.

Nyskole Vandværk udpumpede i 2021  52.754 m3, i 2022   49.621m3 og i 2023   53.998 m3 vand til 561 forbrugere.

Der var 2023 et spild på 3% som stammede fra skyllevand ved nye rør.

 

 

 

 

Velkommen til Nyskole Vandværk

Nyskole Vandværk er et andelsejet vandværk, der er oprettet i 1980, hvor Orehoved Vandværk og Nr. Vedby Vandværk blev lagt sammen.

Vandværket betjener 561 andelshavere og dækker vandforsyningen i Orehoved, Nr. Vedby og Gaabense

Vandværket er forbundet med Nr. Alslev Vandværk. Dette sikrer vandforsyningen i tilfælde af nedbrud på vandværket.

Der er i øjeblikket et stort vandforbrug, så ser du vand på steder der normalt ikke står vand, eller er der et tomt hus i din nærhed, hvor der kan være frostsprunget et vandrør, må du gerne kontakte os.