Driftsstatus

Ingen driftproblemer, eller arbejde på ledningsnet iøjeblikket

 

Når der har været lukket for vand på grund af ledningsarbejde, kan der komme luft i rørene, og derfor anbefales det at lade vandet løbe i nogle minutter, da de første liter vand kan være brunt af rust fra rørene, ligesom der også kan være hvidt i en periode på grund af luft i vandet, hvilket er helt naturligt.

Ved uregelmæssigheder kontakt Vandværkspasser

Børge Jørgensen

40 51 53 88

Mail: mebj13@gmail.com

 

 

Nyttig info

Vandet fra Nyskole vandværk har en hårdhedsgrad på 17-20 °dH. Dvs. Temmelig hårdt.

Vaskeanvisning klik her

PFAS:

I vand fra Nyskole Vandværk, er der hverken i boringer, på Vandværk eller ved forbruger fundet spor af PFAS eller pesticider. Se gerne vandanalyser under punktet vandkvalitet.

Nyskole Vandværk udpumpede i 2021  52.754 m3 vand til 561 forbrugere.

Der var et spild på 9% som stammede fra utætte rør på Brovænger, som alle blev skiftet i 2021.

 

 

 

 

Velkommen til Nyskole Vandværk

Nyskole Vandværk er et andelsejet vandværk, der er oprettet i 1980, hvor Orehoved Vandværk og Nr. Vedby Vandværk blev lagt sammen.

Vandværket betjener 561 andelshavere og dækker vandforsyningen i Orehoved, Nr. Vedby og Gaabense

Vandværket er forbundet med Nr. Alslev Vandværk. Dette sikrer vandforsyningen i tilfælde af nedbrud på vandværket.

Der er i øjeblikket et stort vandforbrug, så ser du vand på steder der normalt ikke står vand, eller er der et tomt hus i din nærhed, hvor der kan være frostsprunget et vandrør, må du gerne kontakte os.