Vigtigt – regelmæssig aflæsning af måler


Det anbefales at aflæse vandmåler hver måned, og samtidig kontrollere, at vandmåler ikke løber rundt, når der er lukket for vandet, for ellers kan det blive en dyr sag, da der foruden vandets pris, skal betales grønafgift, spildevandsafgift og moms. af forbruget.
Ved Aflæsning 31/12/2018, konstaterede en forbruger på Nordfalster et forbrug på 1.484 m3, hvilket udløser en regning alene til spildevandsafledning på over kr. 70.000,00.