Bestyrelse

Torben Larsen

Formand

Mobil:   (+45) 40 50 61 70
TLF.: (+45) 54 44 61 70
e-mail: gyldenbjerg@gmail.com

Morten Hvid

Bestyrelsesmedlem

TLF.:   (+45)
Mobil: (+45) 20 91 97 48
e-mail: morten.hvidlive.dk

Kjeld Nielsen

Kasserer

TLF.: (+45) 54 45 77 14
e-mail: kn@lnkn.dk

Rene Hansen

Bestyrelsesmedlem

TLF.:
Mobil: (+45) 22 57 29 45
e-mail: gitte.rene@hotmail.com

Børge Jørgensen

Næstformand / vandværkspasser

TLF.:   (+45) 54 44 62 52
Mobil: (+45) 40 51 53 88
e-mail: mebj13@gmail.com 

Lone Andreasen

Bestyrelsesmedlem

TLF.:   (+45) 54 44 63 74
Mobil: (+45) 24 98 12 25
e-mail: 

Benny Petersen

Bestyrelsesmedlem

TLF.:   (+45) 28 11 43 37
Mobil: (+45) 28 11 43 37
e-mail: bp@evl.dk