Regulativ

Dette regulativ er udfærdiget af Vandrådet i Guldborgsund Kommune.

Regulativet er godkendt af kommunalbestyrelsen/byrådet i Guldborgsund Kommune den 21. oktober 2015.

Nyt regulativ for Nyskole Vandværk