vandets hårdhed

Hvor hårdt er vandet?
Vandets hårdhedsgrad er et udtryk for dets indhold af calcium og magnesium (kalk). Vi måler vandets hårdhed i de tyske hårdhedsgrader °dH.

Hårdhedsgrad Betegnelse
0-4 Meget blødt
4-8 Blødt
8-12 Middelhårdt
12-18 Temmelig hårdt
18-30 Hårdt
over 30 Meget hårdt

Vandet fra Nyskole vandværk har en hårdhedsgrad på 17-20 °dH.